کارخانجات تامین تجهیزات هشتگرد

کارخانه هشتگرد با فضای کارگاهی 2100 متر مربع و فضای اداری 350 متر مربع در زمین به مساحت 4000 متر مربع در شهرک صنعتی هشتگرد واقع شده است و درسال 1401 به بهره برداری می رسد

کارخانجات هشتگرد مشتمل بر هفت کارگاه مختلف است که برای تامین تجهیزات مختلف لکوموتیو پیش بینی شده است.
در این مجموعه، انواع قطعات و مجموعه های لکوموتیو طبق آخرین استاندارد های فنی توسط متخصصین و تکنسین های شرکت کاوان، تعمیر و بازسازی شده و پس از طی مراحل کنترل کیفی؛ بسته بندی و ارسال خواهد شد

کارگاه برق و الکترونیک

در این کارگاه مجموعه ای از انواع قطعات الکتریکی و الکترونیکی لکوموتیو بازسازی و بهسازی می شود.
کارگاه برق و الکترونیک یکی از کارگاه های مستقر در مجموعه صنعتی کارخانجات هشتگرد می باشد.
این کارگاه مجهیز به ابزار و تجهیزات کاملا به روز بوده و از کادر تخصصی لازم برخوردار است.

از جمله مجموعه لکوموتیو که در این کارگاه بازسازی می شوند می توان به:
– انواع موتورهای استارت، موتور کولر، پمپ سوخت و ….
– انواع رله و کنتاکتور ها و تجهیزات تابلو برق لکوموتیوها
– انواع تجهیزات الکترونیکی در سیستم کنترل لکوموتیو
– بازسازی انواع یخچال، کولر و تجهیزات رفاهی لکوموتیو

بهره برداری های تعدادی از کارگاه های هشتگرد شروع شده است .

کارگاه های هشتگرد :

 • کارگاه تعمیرات المان های برقی
 • کارگاه دمونتاژ موتور 1 ایستگاه
 • کارگاه مونتاژ موتور 3 ایستگاه
 • کارگاه جوشکاری
 • کارگاه تعمیرات پاورپک
 • کارگاه تعمیرات انژکتور و دتکتور
 • کارگاه تعمیرات چکش سوپاپ و مرغک
 • کارگاه تعمیرات پمپ آب و روغن
 • کارگاه تعمیرات رک خنک کننده
 • واحد کنترل کیفیت
 • واحد شستشو
فهرست