تاریخچه شرکت

کاوان ریل صنعت نیرو
بزرگ‌ترین شرکت تخصصی نگهداری و تعمیر لکوموتیو

بخش تعمیرات اساسی و بازسازی لکوموتیو شرکت کاوان بیش از 12 سال است که درکارخانجات بازسازی لکوموتیو کرج مستقر می باشد و تا کنون تعداد بیشماری لکوموتیوهای شرکت های البرز نیرو، الوند نیرو،راهوار نیرو را بازسازی،تعمیر و راه اندازی نموده است.بخش تعمیرات جاری در دپوی تعمیرات راه آهن اصفهان مستقر است و وظیفه نگهداری تعمیرات لکوموتیوهای مختلف دپوهای اصفهان و کاشان و بافق و ….. مستقر است و وظیفه نگهداری و تعمیرات لکوموتیوها را در آن منطقه به عهده دارد.این تیم در گذشته با نام البرز نیرو فعالیت می کرد.

همسو با نیاز حمل و نقل ریلی به لکوموتیو و در جهت رشد و توسعه اقتصادی کشور و با توجه به اهمیت تعميرات و بازسازي آن علی الخصوص در حوزه مجموعه های اصلی مانند موتورهای دیزلی ، این شرکت در سال 1394 تاسیس و با جذب افراد متخصص و تامین زیر ساختهای لازم اقدام به ایجاد مرکز فنی و تخصصی جهت تعمیرات لکوموتیو نمود.

در سال 1400 ماموریت شرکت از نگهداری و تعمیر لکوموتیو ارتقا یافت و ساختار شرکت و نام آن نیز به کاوان ریل صنعت نیرو تغییر یافت.

شرکت کاوان ریل صنعت نیرو در حال حاضر با در اختیار داشتن کارخانجات نت و بازسازی لکوموتیو در سیستان ( در حال احداث) و کارخانجات تاسیس تجهیزات هشتگرد و همچنین استقرار در مراکز تعمیراتی اصفهان کرج/بافق، بزرگترین شرکت خصوصی در نگهداری و تعمیرات لکوموتیو می باشد.

فهرست