بخش تعمیرات اساسی و بازسازی لکوموتیو شرکت کاوان ریل صنعت مستقر در کارخانجات بازسازی لکوموتیو کرج می باشد. در این بخش متخصصین کاوان انواع فعالیتهای مرتبط با بازسازی لکوموتیو و اجزا آن را اجرا و مدیریت میکنند.
این بخش دارای سابقه بیش ازحدود 15 سال می باشد و تا کنون پروژه های متعددی در راه اندازی، تعمیرات اساسی و سنگین و مدرن سازی لکوموتیوها انجام داده است که از آن جمله میتوان به ارتقاع سیستم خنک کاری لکوموتیوها،تجهیز لکوموتیوها به سیستم کنترل میکروپرسسور اشاره نمود.
بخش کرج در شرکت کاوان وظیفه تامین و تدارک مجموعه های مختلف لکوموتیو را برای بخش تعمیرات جاری اصفهان نیز دارد. این مجموعه ها پس از تعمیر و بازسازی در کارخانجات کرج یا شرکت های پیمانکاری با مدیریت این بخش به زنجیره تعمیر و نگهداری اضافه میشود. از مهم ترین بخش های تامین تجهیزات لکوموتیو در کرج میتوان به کارگاه بازسازی موتور کرج اشاره نمود.
فهرست